Повече за ТН Одит Консулт

Фирмата е създадена през 2007г. от Татяна Нановска. Татяна води малък сплотен екип от счетоводители и одитори и е високообразован и квалифициран професионалист, работила за „Големите 4“.

  • Татяна е извършвала одити и е заверявала финансовите отчети на повече от 50 средни предприятия с международно и българско участие (някои от които са: Хилти България, Фанук България, Хенкел Еколаб, Ксерокс България, Нокия България).
  • Тя е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 1998 година. Била е Председател на Контролния съвет на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 2002 до 2005 година и Председател на Дисциплинарния съвет за периода 2005-2008 година.

Опитът на предприятието включва редица проекти за финансов анализ, а също извършване на одити и прегледи на финасови отчети на предприятия, счетоводни услуги, услуги по обработка на заплати и данъчни консултации.

Татяна и нейният екип се стремят да помогнат на собствениците и управителите на международните фирми, които искат да развиват бизнес в България.