Нашият подход

Мисията на ТН Одит Консулт е да подпомага предприятията в техния печеливш растеж. С ангажимент за непрекъснато обучение, съчетан с нашия практически опит и търговска перспектива, ние се гордеем с предлагането на прагматични решения, които носят конкретна добавена стойност.

Основната ни дейност е в обслужването на частни предприятия. Тези предприятия са активни във всички видове индустрии: производство, търговия и сервиз.

Нашето портфолио от клиенти включва множество български компании – дъщерни предприятия на редица мултинационални компании.