Услуги
  • Одит услуги
  • Счетоводни услуги
  • Персонал и заплати
  • Данъчни консултации
  • Бизнес консултации

Мисията на нашата компания е да подкрепя предприятията в амбицията им да повишат рентабилността и успеха си. Въз основа на експертиза и здравия разум предлагаме прагматични решения, които носят конкретна добавена стойност.